Επέμβαση Καταρράκτη (video)

Επέμβαση Καταρράκτη σε λιγότερο από 10 λεπτά Η τεχνική της φακοθρυψίας και η εισαγωγή νέας γενιάς χειρουργικών μηχανημάτων και ενδοφακών επιτρέπει την ασφαλή και ταχύτατη αφαίρεση του καταρρακτικού φακού, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η μετεγχειρητική φλεγμονή και το ρίσκο...

Read More

Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης

Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης Η επιωχρική μεμβράνη ή επαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι μια διαφανής μεμβράνη στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, η οποία επηρεάζει την περιοχή της ωχράς κηλίδας. Η μεμβράνη αυτή εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών και μάλιστα...

Read More

Επέμβαση Αποκόλλησης Αμφιβληστροειδούς

Η αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς είναι μία επείγουσα οφθαλμολογική πάθηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση της όρασης. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιπλέκονται με αιμορραγία του υαλώδους σώματος. Η αιμορραγία προέρχεται από τις ρωγμές του αμφιβληστροειδούς. Σε...

Read More

Επέμβαση καταρράκτη σε λιγότερο από 10 λεπτά

Επέμβαση καταρράκτη σε λιγότερο από 10 λεπτά Η τεχνική της φακοθρυψίας και η εισαγωγή νέας γενιάς χειρουργικών μηχανημάτων και ενδοφακών επιτρέπει την ασφαλή και ταχύτατη αφαίρεση του καταρρακτικού φακού, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η μετεγχειρητική φλεγμονή και το ρίσκο...

Read More