Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης

Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης Η επιωχρική μεμβράνη ή επαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι μια διαφανής μεμβράνη στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, η οποία επηρεάζει την περιοχή της ωχράς κηλίδας. Η μεμβράνη αυτή εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών και μάλιστα...

Read More