Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης

Βιτρεκτομή για Αφαίρεση Επιωχρικής Μεμβράνης Η επιωχρική μεμβράνη ή επαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι μια διαφανής μεμβράνη στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, η οποία επηρεάζει την περιοχή της ωχράς κηλίδας. Η μεμβράνη αυτή εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών και μάλιστα...

Read More

Επέμβαση Αποκόλλησης Αμφιβληστροειδούς

Η αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς είναι μία επείγουσα οφθαλμολογική πάθηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση της όρασης. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιπλέκονται με αιμορραγία του υαλώδους σώματος. Η αιμορραγία προέρχεται από τις ρωγμές του αμφιβληστροειδούς. Σε...

Read More